English
Hannes

Dechreuwyd tacsis 'Cofia' gan y perchennog yn ystod diwedd 2005 ac mae wedi bod yn llwynddiannus o ran ehangu nifer ei gwsmeriaid ers y cyfnod hwn.

Yng Ngorffennaf 2006, death y cwmni yn aelod o'r Gymdeithas Llogi Prefait Cenedlaethol ac mae'n parhau i fod yn aelod ohoni.

Ystriwn ein hunain i fod yn wasanaeth cyfeillgar a chwrtais, gyda chwsmeriaid prefait a chorfforaethol.

Yn y lle cyntaf, dechreuodd y gwasanaeth gyda char Renault ond bellach defnyddiwn ddau gar Skoda, ac mae gennym minibws 8 sedd ar gyfer grwp mwy o bobl.

 

Rydym yn gweithredu yn ystod y dydd a nos, a gellir gwneud trefniadau i logi tacsi ar gyfer unrhyw amser.

Er nad oes gennym gerbyd perthnasol ar gyfer pobl sy'n defnyddio cadair olwyn, rydym yn croesawi ymholiadau teithio wrth bobl anabl, a byddwn yn ddigon hapus i drafod eich gofynion penodol.

Gweithredwn yn bennaf yn hen ardal Bwrdeistref Llanelli, er fe allwn deithio'n bellach.

Dyma rhai o'r meysydd awyr yr ydym yn eu gwasanaethu:

  • Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd
  • Maes Awyr Rhyngwladol Bryste
  • Heathrow Llundain
  • Gatwick Llandain

Prisiau ar gael pen wneir cais

Dyma'd porthladdoedd yr ydym yn eu gwasanaethu:

  • Abergwaun
  • Doc Penfro

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a ni ar unwaith.

 

Cofia Cabs